Druk cyfrowy – co to takiego?

Druk cyfrowy jest tworzony bezpośrednio na podstawie gotowych danych przesłanych z komputera. Technika druku cyfrowego przypomina technikę drukarki laserowej, chociaż bardzo przewyższa jakością i szybkością przygotowania druku. Wydruk jest przejrzysty i wysokiej jakości. Druk cyfrowy należy do małonakładowych i nietypowych produkcji. Zastosowanie ma wszędzie, w domu, w biurze, w reklamie, w profesjonalnych drukarniach. Jest to metoda wygodna i ułatwia nam pracę z materiałami zleconymi do wydruku na ostatnią chwilę. Druk cyfrowy daje nam możliwość szybkiego i wysokiej jakości druku np. pojedynczych przykładów do akceptacji przed wydrukiem dużego nakładu. Technologia druku cyfrowego daje nam możliwość personalizacji wydruków, czyli zmiany danych. Każdy druk może zawierać inne informacje np. adresata, adres, logo, grafikę. Można zmieniać bez większego problemu. Zaletą druku cyfrowego jest możliwość dalszej obróbki introligatorskiej wydruku, tj. tłoczenie fali na gorąco, sztancowanie, pokrywanie wybiórczo lakierem UV, pokrywanie folią np. błyszczącą lub matową. Koszt druku cyfrowego liczy stałe koszty pojedynczego wydruku. Nie ma kosztów przygotowania ze względu na brak form drukowych.