Gazety, a drukarnia

W dzisiejszych czasach gazety być może nie są już najszybszym źródłem pozyskiwania informacji, ale dalej są jednym z bardziej rzetelnych i opiniotwórczych. Jednak aby te pojawiały się codziennie na rynku redakcje muszą żyć w dobrej komitywie z drukarniami.
Drukarnie bowiem są odpowiedzialne za wypuszczenie całego materiału gazet w jak najszybszym czasie. Trudno wyobrazić sobie dzień bez nakładu Gazety Wyborczej lub Rzeczpospolitej i innych dzienników. Aby pojedynczy numer ukazał się bez większych problemów potrzebny jest ogromny nakład finansowy, sprzętowy i ludzki. Trudno bowiem, aby bez któregoś z tych elementów drukarnia mogłaby wykonywać swoje zadanie.
Mówiąc o sprzęcie można mieć na myśli odpowiednią prasę drukarską, komputery oraz odpowiedni zapas papieru dla gazet. Ludzi, którzy zajmą się właśnie tym zleceniem należy dobrze opłacić i zapewnić im odpowiednią opiekę socjalną. Pamiętać należy także o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Gazety muszą pamiętać o odpowiednich zdjęciach. Nieraz widzimy w wydrukowanych gazetach problem z barwami. Polega to na niedostosowaniu się do czterech barw – cyan, magenta, yellow i black (zwany też key colour). Nawet tak błahy powód pokazuje, że współpraca pomiędzy zakładem, a redakcją jest niezwykle ważna i potrzebna. Jednak wydaje się, że wiedzą o tym obie zainteresowane strony. W końcu wszystkie strony umowy na tym korzystają.

Dodaj komentarz