Poligrafia- co to właściwie jest?

Poligrafia to dziedzina techniki, która zajmuje się wytwarzaniem druku. Osoba zajmująca się poligrafią to poligraf i w swojej pracy wykorzystuje komputer. Podzielić można to na trzy etapy. Prepress to etap przygotowania obrazu, tekstu, jego projekt, edycja, obróbka. Często przekazywane są gotowe projekty przez zainteresowanego drukiem. Wykorzystywana może zostać technologia cyfrowa i analogowa. W technologi cyfrowej występuje elektroniczne grawerowanie, natomiast w analogowej forma wykonana zostaje mechanicznie lub fotochemicznie. Kolejnym etapem poligraficznym jest drukowanie. Tutaj wyróżniamy drukowanie formą (np. płaskie, wklęsłe, sitodruk), drukowanie bez formowe (np. cyfrowe, termotransferem, ink-jet) oraz drukowanie bez użycia farb (np. termochemiczne, fotochemiczne, elektromechaniczne). Ostatnim etapem jest postpress. Zachodzi on w odpowiednich warunkach i polega on na uszlachetnieniu druku oraz obróbce introligatorskiej. Etapy poligrafii są czasochłonne i wymagają cierpliwości. Produktami poligraficznymi są np. książki, broszury, gazety, ulotki, opakowania. Dawniej zamiast,,poligrafia" używano słowa,,drukarstwo". Poligrafia jest słowem bardziej ogólnym. Określa bowiem nie tylko drukowanie, ale wszystko co trzeba zrobić przed drukowaniem i po.